Frantz, die broer van Johannes, is op 22 Maart 1854 in Tysvaer gebore en het nà Johannes Stavanger verlaat en via Port Elizabeth na Knysna gekom. Hy was aanvanklik vir Johannes behulpsaam in sy besigheid te Ashford en het later sy eie besigheid in die Millwood goudveld bedryf. Hier het hy met hout en delwery gereedskap handel gedryf. Hy is op 5 Maart 1880 te Knysna deur ds MC Botha (op dieselfde dag as sy suster, Ingeborg) met Martha Catherina Hildebrand in die huwelik bevestig. Uit die huwelik is 12 kinders gebore van wie drie, Duke, Harald, en Norman in die rebellie en eerste wêreldoorlog oorlede is, twee (Bruce en Audry), jonk oorlede is, en twee (Una en Malina) nooit getroud is nie. Daar is dus van slegs 5 van sy kinders ‘n nageslag!


Frantz (Frank) Franzsen

Hy is op 12 Jan 1910 te Knysna oorlede en uit die NGK deur ds P. McLachlan begrawe. Volgens ‘n berig in die George and Knysna Herald is sy dood voorafgegaan deur ‘n lang siekbed. Sy grafsteen het ongelukkig baie verweer en is nie meer so goed leesbaar nie.Frank en Martha Franzsen

Onder sy nageslag tel egter ‘n hele aantal prominente Suid-Afrikaners! Om net enkeles te noem:
Frank Malan Franzsen, vermeld deur JH Redelinghuys in sy boek, “Die Afrikaanse Familienaamboek”, p.51, onderwysman en later professor aan UNISA;
Daniel Gerhardus Franzsen, oud-professor in Ekonomie, adjunk-president van die Reserwebank en lid van die SA regering se ekonomiese adviesraad vir baie jare.