Petrus Jacobus Johannes Franzsen is op 20 Junie 1874 (gedoop 27.09.1874) gebore as die seun van Johannes Franzsen en Petronella Johanna Zeelie. Hy het, danksy sy vader se ruim voorsiening, ‘n goeie opvoeding ontvang en het oa as bosbouer te Farleigh- en Blaauwkrantz-bosboustasie opgetree voordat hy in 1921 bestuurder geword het van Pieter van Reenen se saagmeule te Suurvlakte (later Rheenendal). Voor dit was hy boer en winkelier te Barrington. Hy het baie jare gelede deelgeneem aan ‘n radioprogram oor die geskiedenis van die goudvelde te Millwood wat hy as jongman baie goed geken het. In ‘n boek deur Sue van Waart, wat ook op die Afrikaanse program van Radio SA voorgelees is, word melding gemaak van die feit dat hy ‘n uitstekende bestuurder was wat bekend was vir sy besondere menseverhoudinge. Hy was ‘n kenner van die inheemse houtsoorte van die omgewing en daarom ook‘n kundige houtkoper.


Petrus Franzsen met Hendriena en kinders

Hy is ook in ongeveer 1895, vanweë sy kennis van die area en die Engelse taal, deur die regering aangewys as gids van die goewerneur, Hely-Hutchinson, toe diè deur die Suid- en Oos-Kaap-area
getoer het.

Hy was twee keer getroud en het ‘n baie groot nageslag. Sy eerste huwelik, met Sarah Johanna Westraadt (06.02.1875-23.05.1902) is op.18.03.1895 deur ds P McClachlan te Knysna bevestig. Drie seuns is uit die huwelik gebore en na die vierde swangerskap is ‘n drieling gebore wat slegs twee dae gelewe het en wat ook die lewe geëis het van die moeder ‘n maand later. Sy is, soos die drieling, op 25.05.1902 in die begraafplaas te Millwood begrawe. Op 29 Desember 1902 is hy deur ds PJ Retief in die huwelik bevestig met Hendrina Maria Westraadt. Uit hul huwelik is 12 kinders gebore.

Hy is op 2 Junie 1967 oorlede en Hendrina op 8 April 1975 en albei in die Franzsen-begraafplaas te Bibby’s Hoek begrawe.