• Statsarkivet I Stavanger
 • Ned. Geref. Kerkargief, Kaapstad
 • Staatsargief, Kaapstad
 • Die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika, Stellenbosch
 • Cory Library, Grahamstad
 • Briewe van bejaarde Franzsens
 • Bybels met besonderhede oor Familiegeskiedenis
 • Curricula Vitae van Franzsens
 • Onderhoude met Franzsen-afstammelinge
 • Vraelyste aan Franzsens deur die land

Boeke soos:
 • Die Afrikaanse Familienaamboek, JH Redelinghuys
 • Die Groot Afrikaanse Familienaamboek, C Pama
 • Stamregister van die Suid-Afrikaanse Volk, DF du T Malherbe
 • SA Geslagregisters Genealogies Deel 2 (D-G), JA Heese en RTJ Lombard
 • Scandinavians and South Africa, AH Winquist
 • Skandinaver I Syd-Afrika, Olai Hartmann
 • The Knysna Story, Arthur Nimmo
 • Timber and Tides, Winfred Tapson
 • Gedenboek van die Ossewatrek
Manuskripte soos:
 • The Thesen Chronicles, Eric Rosenthal (MSB 991)
 • The Peter Crail Papers, Peter Crail
Koerante en Tydskrifte soos:
 • Die Burger
 • Het Volksblad
 • The George and Knysna Herald
 • The Knysna Advertiser
 • South African Who’s Who in Business
 • Die Matieland
Registers van verskeie kerke:
 • Doop- en Lidmaatregister van die NGK, Knysna
 • Huweliksregisters van bg. kerk
 • Doop- en Lidmaatregister van die Metodiste Kerk, Knysna
 • Huweliksregisters van die Metodiste Kerk.
 • Begrafnisregister van die Metodiste Kerk, Knysna
Verskeie Begraafplase